Monday, 15 June 2015

กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์บ้านคลองมอญ

ชื่อประธานกลุ่ม นางสินมงคล อินธนู (พี่น้อย)

1.ชื่อ-สกุลผู้ประกอบการ
กลุ่มกลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์บ้านคลองมอญ
นางสินมงคล อินธนู (พี่น้อย)056-475567,087-2071795
2.ที่อยู่
58 หมู่4 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
3.หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์บ้านคลองมอญ
หมายเลขโทรศัพท์ 056-475567,087-2071795
4.E-mail /Website
***ยังไม่มีอีเมล์หรือเว็บไซต์***


ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของกลุ่มกลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์บ้านคลองมอญ ที่ต้องการนำมาออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ คือผลิตภัณฑ์ธูปหอมและสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ มีบรรจุภัณฑ์2ตัว 6 ขนาด

1.แบบถุงพลาสติกใส่ปิดผนึกด้วยลวดเย็บ ขนาด 10x30 ซม.
2.แบบถุงพลาสติกใส่ปิดผนึกด้วยลวดเย็บ ขนาด 9.5x24 ซม.
3.แบบถุงพลาสติกใส่ปิดผนึกด้วยลวดเย็บ ขนาด 7x14 ซม.
4.แบบถุงพลาสติกใส่ปิดผนึกด้วยลวดเย็บ ขนาด 8x16 ซม.
5.แบบถุงพลาสติกใส่ปิดผนึกด้วยลวดเย็บ ขนาด 6x12 ซม.
No comments:

Post a Comment